Langsung ke konten utama

Profil TGH. Muhsin Haris rahimahullah
TAJUKLOMBOK.COM - Sejatinya tulisan ini publish dalam rangka menyambut hari guru, akan tetapi karena banyak faktor sehingga penundaan menjadi sebuah keniscayaan. Tulisan ini sesungguhnya bukan hasil coretan saya, posisi saya disini hanya sekedar mengedit ataupun menambahkan serta mengurangi hal yang dianggap tidak perlu, karena naskah asli tulisan ini memuat beberapa tokoh yang kemudian saya hilangkan karena ingin memfokuskan pada satu orang tokoh saja, yang apabila ada izin Alloh akan kita bahas dalam kesempatan yang lain.
Tulisan ini adalah unek-unek seorang senior yang sudah sekian lama ia tumpuk di dalam ruang-ruang kosong alam sadar maupun bawah sadarnya. Ini adalah hasil pergulatannya selama ditempa di sebuah gubuk reot bernama ASKAB. Dimana, saat saya menggantikan posisinya menempati jejeran pondok reot tersebut, teman-teman saya biasa memplesetkan ASKAB yang semula (Asrama Kampung Bermi) menjadi Asrama Kampung Bedek.
Begitulah memang keadaan asrama kami, terbuat dari dinding bedek tanpa pondasi dan beratap daun nyiur yang dianyam sebagai ganti ilalang (re: dalam bahasa sasak).
Oleh karena rata-rata bangunan pondok di ASKAB tak berpondasi dan beratap gobok (daun nyiur yang dianyam), maka sering kali kami menemukan panci, sigon, kasur, kompor dan segala jenis perabotan kami berkumpul di pojok ruangan akibat derasnya air bila musim penghujan tiba seperti sekarang ini.
Namun demikian, dari sinilah kami lebih bisa memaknai hidup, ketika kami sudah tidak lagi menjadi penghuni jejeran gubuk reot tempat kami di titipkan dulu.
Kenangan indah tentang suka duka di ASKAB, takkan pernah bisa lepas dari sosok yang sangat mempengaruhi jalan hidup kami, dialah seorang ‘alim yang tegas dalam memegang prinsip, seseorang yang tak kan pernah mati dalam ingatan kami meski beliau telah lebih dulu dipanggil sang Khaliq pada 20 Februari 2011 silam.
Karena beliaulah kami bisa seperti keadaan yang sekarang. Dialah penanggung jawab kami yang sekaligus sebagai ayah serta guru kami, TGH. Muhsin Harits, QH. Dan berikut adalah sekelumit tentang kehidupan beliau yang kami persembahkan buat mengenangnya.
TGH. Muhsin Harits nama kecil Beliau adalah Muhsin sebelum Beliau melaksanakan ibadah haji, beliau lebih dikenal dengan sebutan bapak Cin di kalangan keluarga besar beliau, pun di kalangan para santri, beliau lebih populer dengan panggilan Ust Cin.
Beliau dilahirkan dari pasangan orang tua yang hidup bersahaja, Amaq Muharis dan Inaq Muharis, tanah kelahiran beliau adalah sebuah dusun yang jauh dari keramaian kota saat itu, sebuah dusun yang dikelilingi oleh persawahan dan dilintasi oleh sungai yang merupakan sumber mata air warga, yakni Dusun Merang Lebak yang terletak di pinggiran sebelah selatan kota Praya dan masuk kedalam bagian wilayah Kedatuan Prapen.
Di Dusun Merang Lebak inilah beliau menjalani masa kanak-kanak bersama teman-teman seabayanya, sebelum akhirnya harus pindah rumah ke Merang Baru, sebab Merang Lebak harus ditenggelamkan menjadi Bendungan Batujai.
TGH. Muhsin Harits lahir dari tradisi pesantren yang kemudian digembleng oleh seorang ‘alim  Almagfurulahu TGH. Abdillah Ibrahim, yang juga merupakan kerabat dekat dari ayah bunda beliau sehingga ia pun tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang tekun dalam menjalani agama dan selalu haus mendalami ilmu-ilmu agama.
Dari sentuhan tangan dingin TGH. Abdillah Ibrahim yang tegas dan lugas, Muhsin remaja berhasil menyelesaikan Pendidikan Dasarnya di Madrasah Bawak Bagek, yang kemudian beliau atas perintah sang guru melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Nurul Yaqin NW Praya, yang dahulu lebih dikenal dengan nama Madrasah Bawak Mundah.
 Selanjutnya beliau melanjutkan pengajian kitab kuningnya pada Tuan Guru Ibrahim Desa Lomban, dari sinilah Muhsin remaja memperdalam ilmu-ilmu seperti nahwu sharef dan fiqih yang sebelumnya ia peroleh dari TGH. Abdillah Ibrahim. Begitu menyelesaikan studinya di Lomban, atas dorongan dari TGH. Abdillah Ibrahim, Muhsin remaja dikirim ke Pancor Lombok Timur dan Bekerebung (Bahasa sasak lama untuk kos/mondok) di Bermi, guna menyusul Muh. Thahir (Tgh Muh Thohir Azhari) yang lebih dahulu belajar di Ma'had Darul Qur an wal hadist.
Ust Muhsin menghabiskan waktu remaja dan waktu mudanya dalam merengkuh keberkahan ilmu dari sang Mursyid Maulansyeikh TGKH. M. Zaenuddin Abd Madjid. Muhsin Harits termasuk thullab yang cerdas serta tekun dalam belajar dan tekun pula menjalani riadhoh riadhoh zikir wirid yang diajarkan lansung oleh Maulansyeikh, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang pendidik yang disenangi dan juga disegani oleh kawan maupun lawan.
Dalam  berjuang, TGH. Muhsin Harits mendapat perintah lansung dari Maulansyeikh sebagai pengajar atau dewan asatiz di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NW Pancor, dan di tugskan di MTs. Muallimin NW Pancor, sampai akhir hayat beliau.
TGH Muhsin Harits menetap di Pancor Bermi dan mendirikan sebuah asrama yang di beri nama"ASKAB" yang menjadi cikal bakal ASKAB yang kini berada di Pancor Sanggeng, dimana asrama tersebut mampu menampung thullab sampai 300 orang.
Selain mengajar di Muallimin NW pancor, TGH. Muhsin Harits juga satu kali dalam seminggu pulang kampung ke Mispalah Praya untuk mengajar di Ponpes Darul Muhibbin NW Mispalah dan ponpes Alhannaniyah NW Sebenge asuhan TGH. Abdul Hannan Ali.
Testimoni dari anak dan murid beliau :
Ustadz Muhsin adalah sosok ayah yang mendidik dengn keras, namun berhati lunak, memotivasi dengan segala usaha dan kegigihannya terhadap kami khususnya anak-anak beliau, sehingga kami tidak pernah berani menentag nasehatnya, karena nasehnya kami rasakan setelah beliau wafat.
Beliau adalah sosok bapak sekaligus guru yang pantang menyerah dalam berjuang menjadikan murid-murid dan anaknya menjadi insan yang cukup mental bathin dalam menghadapi perkembangan zaman seperti sekarang ini. (Siti Sofiyani)
Beliau sosok ulama' yang tangguh mampu menjadikan murid-murid yang di asuhnya tersadarkan dengan pentingnya ilmu dunia dan akhirat. Beliau adalah sosok pendidik yang mengajarkan akhlaq, yang menjamin kemanfaatan hidup di era masa depan. Beliau sosok ulama’ dermawan yang abadi. (Direktur tajuklombok.com)
Sosok beliau tak mampu saya gambarkan dengan kata-kata, beliau adalah seorang guru yang tegas dan keras namun tak pernah ringan tangan. ( M. Syamsul Wathoni) 
(tl_karim)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kumpulan Puisi Cinta Nabi saw

Permata Hati Engkaulah yang menjadi permata hati kami Engkaulah yang menjadi mutiara akal ini Engkaulah yang menerangi kegelapan jiwa ini Engkaulah yang menunjuki jalan keselamatan Ya…Nabiyallah Ya…Rasulallah Ya…Habiballah shalawat dan salam untukmu semoga kami dapat bertemu denganmu … Sumber : http://puisiislam.blogdetik.com/tag/nabi-muhammad-saw/
Rasulullah Saw Berabad-abad sudah berlalu namun namamu masih melekat di hatiku tak pernah aku bertemu atau berjumpa denganmu tak pernah aku melihat langsung dakwahmu namun sinar cahaya itu mampu menebus jaman dan ruang menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman Rasulullah SAW , begitu agung namamu bergetar hati ini , menangis , rindu bertemu dengan mu rindu pada suri tauladan yang kau berikan rindu pada kesederhanaan dan kepedulianmu rindu pada kedamaian yang kau ciptakan

BIOGRAFI SYEIKH RAHMATULLAH Al-HINDI (PENDIRI MADRASAH LEGENDARIS AS-SHAULATIYAH MAKKAH AL-MUKARRAMAH)

Oleh: Husein Zaenal Muttakin, Lc., M.Pd.I BAB I
A.     Pendahuluaan Kondisi keagamaan  India pada abad 19 M sangat buruk.Kemunkaran dan kemaksiatan menyebar luas.Banyak sekali  fatwa-fatwa  dari para ulama yang jauh dari kebenaran, bahkan sampai ada yang berfatwa gugurnya kewajiban ibadah haji.Para pelajar banyak dirancuni oleh pemikiran barat sehingga mereka menganggap para ulama sebagai kaum yang jumud dan ketinggalan jaman.[1] Gerakan kristenisasi di India sangat gencar.Pada tahun 1792 M untuk pertama kali didirikan Lembaga Misi Kristen Protestan,kemudian pada tahun 1795 didirikan Organisasi Misi Kristen London dan pada Tahun 1799 didirikan Organisasi Misi Kristen  Gereja Inggris.[2] Sebelum memasuki awal abad ke 19 M, rombongan para misionaris dengan resmi dan teratur di kirimkan ke India  oleh Pemerintah Inggris, bahkan perusahaan-perusahaan dagang Inggris yang di India, disamping mendanai misi itu mereka memberikan hak istimewa kepada para misionaris itu. Untuk upaya…

Mengenal Kitab Ulmumul Hadits Masa Klasik, Pertengahan, dan Modern

Oleh: Habib Ziadi

PENDAHULUAN Ilmu hadits menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memiliki 3 kandungan defenisi: Pertama :  penukilan riwayat yang disandarkan kepada Rasul saw dari pernyataan yang dikatakan oleh beliau, perbuatan yang dikerjakannya, atau persetujuannya, atau sifat-sifatnya. Yakni, semua tentang diri beliau dan sejarahnya baik sebelum atau sesudah kerasulan. Termasuk apa yang dinukil dari sahabat dan tabi’in. Ilmu hadits kategori ini disebut, “Ilmu Riwayah al-Hadits.” Kedua: Metode atau jalan yang digunakan dalam sampainya hadits-hadits dari sisi keadaan para perawi, kekuatan hapalan dan keadilannya, atau dari sisi sanad, apakah ia muttasil atau munqati’. Kategori ini dikenal dengan istilah “ilmu Ushul al-Hadits”. Ketiga, pembahasan pada pemahaman makna atau mafhum ma’na dari lafazh-lafazh hadits, maksudnya berdasarkan kaidah bahasa Arab dan ketentuan syariat dan disesuaikan dengan prilaku Nabi saw.[1] Perkembangan ulumul hadits dari masa ke masa mengalami perubahan dem…