Langsung ke konten utama

Maulana As-Syaikh Zakaria Abdullah Bila

Banyak yang belum tahu bahwa Syeikh Zakariya Bila al-Makki berasal dari mana, disebabkan keluarganya sudah lama berdiam di Makkah, dilihat dari sebutan bila ( بيلا ) menunjukkan keluarga beliau sebenarnya berasal dari Indonesia, tetapi dari daerah manakah di Indonesia? kita tahu Syeikh Yasin Padani berasal dari Padang Sumatra barat, sebab daerah Padang memang cukup terkenal sebagai ibukota Sumatra barat, tetapi dimanakah letak bila dan apa maksudnya?. 
Ketika saya tanyakan kepada Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh beliau menjawab berasal dari negeri Indonesia tetapi beliau sendiri tidak terlalu tahu bahagian mananya, tetapi ketika saya pulang ke Indonesia pada tahun 2009 M dan bertemu dengan Syeikh Ibrahim zannun ( beliau adalah guru saya yang pernah saya belajar kepadanya bertahun-tahun lamanya) hal ini saya tanyakan kepadanya, kemudian beliau menjawab bahwa Syeikh Zakariya itu adalah termasuk guru dekat beliau dan saya ( Syeikh Ibrahim ) bermulazamah dengannya ketika di Makkah, hati saya menjadi senang karena memungkinkan saya mengkorek kepribadian tokoh besar yang diagungkan oleh orang Arab, kemudian Syeikh Ibrahim Zannun melanjutkan ceritanya : Bila adalah berasal dari kalimat Bilah, yang bermakna beliau berasal dari Batu Bara Sumatra Utara , beliau seorang ulama yang cukup ternama di Makkah teman akrabnya adalah Syeikh Yasin Padani, keluarganya telah lama menetap di Makkah, sementara beliau lahir di Makkah, 
Saya pernah menanyakkan kepada Syeikh Zakariya Bila tentang maha guru saya Syeikh Abdul Halim Khatib al-Mandili al-Musthafawy, saya tanya : " Saya pernah mendengar bahwa Syeikh pernah mengajar Syeikh Abdul Halim Khatib ( beliau adalah ulama besar yang lahir di Mandailing dan pernah mengaji di Makkah, dan menjadi Ro`isul Mu`allimmin di pesantren Musthafawiyah ), Syeikh Zakaria Bila mejawab : Beliau seorang yang wara`, Syeikh Zakariya tidak menafikan cerita itu seolah-olah membenarkan dan memuji syeikh Abdul Halim. jelaslah bahwa Syeikh Zakariya sebenarnya berasal dari Bilah Batu Bara yang terkenal dimasa lampau, dahulunya sebelum Indonesia merdeka hanya sebuah kerajaan kecil melayu yang berdiri megah bersama kerajaan melayu yang berada di bahagian Sumatra Timur, tetapi setelah Indonesia merdeka seluruh kerajaan melayu yang terdapat di Sumatra Timur lenyap ditelan masa, seperti kerajaan melayu Deli, kerajaan Melayu Langkat, kerajaan Melayu Kualuh, kerajaan Melayu Labuhan, kerajaan Melayu Serdang dan lain-lainnya. 
Nama lengkap Syeikh Zakariya adalah Zakariya Bin Abdullah Bin Husan Bin Zainal Bila, dilahirkan di Makkah Mukarromah pada tahun 1329 lebih tua dari Syeikh Yasin Padani enam tahun. Disebabkan orang tuanya seorang ulama maka Syeikh Zakariya telah dididik dari kecilnya dengan pendidikkan agama, untuk dipersiapkkan menjadi seorang ulama yang besar, harapan seorang ayah tidak sia-sia, terbukti anaknya sangat suka belajar ilmu agama, terlebih lagi ibundanya Sarah Binti Kurdi mendukung dan memperhatikan pendidikan anaknya. 

Untuk mewujudkan impian tersebut Syeikh Zakariya memulai pendidikkannya di sekolah dasar Hasyimiyah al-Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan pendidikkannya ke jenjang yang lebih tinggi di madrasah Solatiyah pada tahun 1344, pada masa ini beliau berhasil menimba ilmu sebanyak-banyaknya, mengkaji dan belajar langsung dengan guru-guru besar Solatiyah, tetapi beliau juga tidak meninggalkan peluang untuk belajar dengan ulama-ulama besar di Masjidil Haram, kerajinan beliau menjadi dasar keberhasilannya, diantara guru-guru yang telah mendidik beliau adalah : 
Syeikh Hasan Masyath, Syeikh Abdullah Niyazi, Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi, Syeikh Muhsin Ali Musawa, Syiekh Mukhtar Bin Utsman Mahdzum as-Smaraqandi, al-Bukhari, Syeikh Hasyim Bin Abdullah Syatha, Syeikh Umar Bin Abi Bakar Bajanid, Syeikh Muhammad Abdullah Bafil, Syeikh Muhammad Ali Bin Husein al-Maliki, Syeikh Salim Syafi, seluruh guru-guru beliau telah memberikan ijazah riwayat kepada beliau. 
Maulanasyaikh Hasan Al-Masysyath
Beliau telah mendapat ijazah dari beberapa ulama besar seperti Syeikh AbdusSattar ad-Dihlawy, Syeikh Abdul Qadir Syalabi, Syeikh Abdullah Ghazi, Syeikh Muhammad Abdul Hayy Abu Hudhair al-Madani, Syeikh Umar Bin Husein ad-Daghistani, Syeikh Mahyuddin Bin Sobir al-Qasyi, Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattani, Syeikh Muhammad Yusuf al-Banuri, Syeikh Zakariya al-Kandahlawi, Syeikh Mahmud BIn Muhammad Rasyid al-`Aththar, Syeikh Ibrahin al-Ghulaini, Syeikh Isa al-bayuni al-Halabi, Syeikh Muhammad Bin `Awadh Babdhal at-Terimi dan selainnya. Pada tahun 1353 H beliau berhasil menyelesaikan studynya di Madrasah Solatiyah Makkah, mendapat prediket terbaik ketika itu sehingga diangkat menjadi tenaga pelajar di Madrasah Solatiyah, beliau menjadi guru tingkatan Tsanawiyah dan Aliyah, kemudian belia mendapatkan keizinan untuk mengajar di Masjidil Haram, di Masjidil haram beliau mengajar Hadits , Fiqih, Usul Fiqih, Qawa`id Fiqih dan Lughah Arabiyah.
 Beliau sangat akrab sekali dengan Syeikh Yasin al-Padani, sehingga selalu bersama ketika belajar dan bermusafir, beliau pernah juga ke Indonesia bersama Syeikh Yasin al-Padani, teman yang baik akan membawa kepada yang baik pula,mereka adalah putra-putra Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di megara Arab, walaupun sedikit yang kenal dengan Syeikh Zakariya. 
Diantara hasil karyanya adalah : 1 - Manzumah Qawa`id Arabiyah. 2 - I`lam SZawil Ihtisam Bikhtishor Ifadatil Anam Bijawazil Qiyam Lifadhli wal Ihtiram. 3 - Nazhmul Azhar al-Wardiyah Fi Ilmi Fara`idh. 4 - al-Mukhtasor fi al-Ihram min Jaddah. 5 - al-Jawahirul Hassaan fi Tarajim al- Fudhala` wal `Ayan. 6 - Ad-Durrul Maqbul fi Nazhmi Labbil Usul. 7 - An-Nuzhatu Aliyah Fi Akhlaqil Bahiyyah. 8 - Taqyyidil Fawa`id Ala Khulasoti Qawa`id. 9 - Al-Qaulul Muyassr Fi Istiqbalil Hajar. 10 - al Hulalus Sundusiyah Fi Solawati Ala Khairil Bariyah. beliau banyak mendapat pujian dari ulama-ulama besar Makkah dan Madinah, diantara yang memuji beliau adalah al-Muhaddits Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh al-Qahiri Asy-Syafi`i asy-Syadzuli, beliau berkata : tidak pernah saya melihat orang yang paling fasih dalam berbahasa arab dari keturunan Asia tenggara kecuali beliau, beliau adalah seorang ulama besar yang alim dan wara`". 
Diantara murid-murid beliau adalah : 1 - Syeikh Ibrahim Zannun Bin sutan al-Mandili. 2 - Syeikh Soleh al-Arkani wafat tahun 1418 H. 3 - Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh alQahiri. 4 - Syeikh Ibrahim Bin Abdullah al-Ahsa`i. 5 - Syeikh Khalid Abdul Karim at-Turkistani. 6 - Syeikh Abdul Fattah Husein Rawa. 7 - Syeikh Majid Sa`id Rahmatullah al-Hindi. 8 - Syeikh Mukhtaruddin Bin Zainal Abidin al-Falimbani. Setelah menghabiskan masanya dengan menebarkan ilmu kepada umat islam, umur yang dihabiskan untuk perkara-perkara yang bermanfa`at, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1413 hijriyah, jasad beliau di shalatkan di Masjidil Haram, banyak sekali murid-murinya yang mengiringi beliau ketempat pusara terakhirnya, di taman surga Ma`la akhirnya tubuh beliau di kuburkan, disaksikan oleh murid-murid, handai taulan dan kerabatnya yang tercinta, Makkah Mukarramah kehilangan seorang ulama yang handal dan alim, Indonesia kehilangan seorang putra terbaik yang mengharumkan bangsanya.
 Rujukkan : 1 - `Aqdul Jawhar Fi Ulamai Rub`il Awwal Min Qarni al-Khamis `Asyar : 2 / 1820. 2 - Tasyniful Asma` : 219
http://allangkati.blogspot.co.id/2010/02/syeikh-zakariya-bila.html

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kumpulan Puisi Cinta Nabi saw

Permata Hati Engkaulah yang menjadi permata hati kami Engkaulah yang menjadi mutiara akal ini Engkaulah yang menerangi kegelapan jiwa ini Engkaulah yang menunjuki jalan keselamatan Ya…Nabiyallah Ya…Rasulallah Ya…Habiballah shalawat dan salam untukmu semoga kami dapat bertemu denganmu … Sumber : http://puisiislam.blogdetik.com/tag/nabi-muhammad-saw/
Rasulullah Saw Berabad-abad sudah berlalu namun namamu masih melekat di hatiku tak pernah aku bertemu atau berjumpa denganmu tak pernah aku melihat langsung dakwahmu namun sinar cahaya itu mampu menebus jaman dan ruang menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman Rasulullah SAW , begitu agung namamu bergetar hati ini , menangis , rindu bertemu dengan mu rindu pada suri tauladan yang kau berikan rindu pada kesederhanaan dan kepedulianmu rindu pada kedamaian yang kau ciptakan

BIOGRAFI SYEIKH RAHMATULLAH Al-HINDI (PENDIRI MADRASAH LEGENDARIS AS-SHAULATIYAH MAKKAH AL-MUKARRAMAH)

Oleh: Husein Zaenal Muttakin, Lc., M.Pd.I BAB I
A.     Pendahuluaan Kondisi keagamaan  India pada abad 19 M sangat buruk.Kemunkaran dan kemaksiatan menyebar luas.Banyak sekali  fatwa-fatwa  dari para ulama yang jauh dari kebenaran, bahkan sampai ada yang berfatwa gugurnya kewajiban ibadah haji.Para pelajar banyak dirancuni oleh pemikiran barat sehingga mereka menganggap para ulama sebagai kaum yang jumud dan ketinggalan jaman.[1] Gerakan kristenisasi di India sangat gencar.Pada tahun 1792 M untuk pertama kali didirikan Lembaga Misi Kristen Protestan,kemudian pada tahun 1795 didirikan Organisasi Misi Kristen London dan pada Tahun 1799 didirikan Organisasi Misi Kristen  Gereja Inggris.[2] Sebelum memasuki awal abad ke 19 M, rombongan para misionaris dengan resmi dan teratur di kirimkan ke India  oleh Pemerintah Inggris, bahkan perusahaan-perusahaan dagang Inggris yang di India, disamping mendanai misi itu mereka memberikan hak istimewa kepada para misionaris itu. Untuk upaya…

Mengenal Kitab Ulmumul Hadits Masa Klasik, Pertengahan, dan Modern

Oleh: Habib Ziadi

PENDAHULUAN Ilmu hadits menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memiliki 3 kandungan defenisi: Pertama :  penukilan riwayat yang disandarkan kepada Rasul saw dari pernyataan yang dikatakan oleh beliau, perbuatan yang dikerjakannya, atau persetujuannya, atau sifat-sifatnya. Yakni, semua tentang diri beliau dan sejarahnya baik sebelum atau sesudah kerasulan. Termasuk apa yang dinukil dari sahabat dan tabi’in. Ilmu hadits kategori ini disebut, “Ilmu Riwayah al-Hadits.” Kedua: Metode atau jalan yang digunakan dalam sampainya hadits-hadits dari sisi keadaan para perawi, kekuatan hapalan dan keadilannya, atau dari sisi sanad, apakah ia muttasil atau munqati’. Kategori ini dikenal dengan istilah “ilmu Ushul al-Hadits”. Ketiga, pembahasan pada pemahaman makna atau mafhum ma’na dari lafazh-lafazh hadits, maksudnya berdasarkan kaidah bahasa Arab dan ketentuan syariat dan disesuaikan dengan prilaku Nabi saw.[1] Perkembangan ulumul hadits dari masa ke masa mengalami perubahan dem…